Xa nhau 10 ngày

1 1 1  
Xa nhau 10 ngày… giờ mới gặp lại nhau.
Phần thưởng tối nay cho 2 chiến binh Đại Bàng
P/s: Cả nhà cháu mời mọi người ăn tối.
See Translation

5 thoughts on “Xa nhau 10 ngày

  1. Cả nhà cháu cảm ơn cô Huyền ạ. Đi đường bi bô nhiều chuyện lắm. Cả chuyện bỏ tiền vào 6 cái lọ. Lâm bảo là con chỉ dùng 3 lọ là cũng trở nên giàu có rồi.

Comments are closed.