Về quê minh mùa lũ đây eli trần Eli Trần lan hậu thuý Thu Trần Duong Thai Duongthaison tú Ngân Thu Dương hà thu Hà Thu Dương huy Thong Duong Huy Giang Le nga dương Đăng Hiền giang mai beo Beo Xjnh hiền anh dương huế duong

1  
Về quê minh mùa lũ đây eli trần Eli Trần lan hậu thuý Thu Trần Duong Thai Duongthaison tú Ngân Thu Dương hà thu Hà Thu Dương huy Thong Duong Huy Giang Le nga dương Đăng Hiền giang mai beo Beo Xjnh hiền anh dương huế duong
See Translation

16 thoughts on “Về quê minh mùa lũ đây eli trần Eli Trần lan hậu thuý Thu Trần Duong Thai Duongthaison tú Ngân Thu Dương hà thu Hà Thu Dương huy Thong Duong Huy Giang Le nga dương Đăng Hiền giang mai beo Beo Xjnh hiền anh dương huế duong

  1. Sao? ! Cầu treo bọn mình vẫn đợi nhau đi học
    Kìa mày dung đông tao cái Eli Trần

  2. T biết dân họ kêu là họ nhắc khéo, họ biết trên mặt họ còn có cái mũi. Chỉ e đến lúc cầu đứt dây neo họ chửi cả ông đảng lẫn ông nhà nước thì chả nhẽ chúng ta bảo: ấy k phải tôi

  3. Zời ơi … Mày cục bộ bỏ mẹ đang lãng đãng tâm hoinf thì lôi anh zai tụt cảm xúc hic hic

  4. Hơ! Anh mày to nhất xã, tiếng nói cũng to nhất xã. T bé bẩm sinh nhưng t lại phải nghe nhiều nên t nói vậy thôi.

  5. Chị út ơi mẹ con nhà chị Khanh vẫn dám phi qua đấy chị ah! Ko can nổi !

  6. mấy chục năm về trước bọn mình ngày nào cũng bị dánh võng ở đây các bạn của tôi nhề

Comments are closed.