MUỐN XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN MỖI NGƯỜI DÂN CẦN PHẢI THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

MUỐN XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN MỖI NGƯỜI DÂN CẦN PHẢI THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT.
Không thể để những kẻ suốt ngày ra rả chửi bới chế độ ung dung tự tại mãi được. Hôm nay là một ngày có nhiều TIN MỪNG.
Sau đám này, đề nghị Lực lượng an ninh làm nốt đám tiểu yêu gồm: Nguyễn Văn Tráng, Lê Văn Sơn, Nguyễn Chí Tuyến, Lê Dung Vova.
See Translation