Một bữa lẩu hết năng suất

1 1  
Một bữa lẩu hết năng suất
Ko ăn hết nhưng ăn sạch sành sanh với tốc độ “fast and furious”
See Translation

15 thoughts on “Một bữa lẩu hết năng suất

  1. Xuống Hà Nội làm bù Kiều Chinh ơi. Diệu Tâm còn hẹn 2 bữa nữa mà

Comments are closed.