Làm Bánh cho khách xong mà nó đòi ăn

1 1 1  
Làm Bánh cho khách xong mà nó đòi ăn !
Ốm mà Mẹ lại Chiều e!
Bánh công nhận là rất ngon!
Ai ăn nhiều phô-mai làm cái 150k
Còn e bán cái bình thường 120k (24.16cm)
To lắm ý
See Translation

8 thoughts on “Làm Bánh cho khách xong mà nó đòi ăn

Comments are closed.