Khó nhất là bỏ Thói Quen cũ và Gieo Thói Quen mới

Khó nhất là bỏ Thói Quen cũ và Gieo Thói Quen mới.
P/s: Chúc Cả Nhà tuần mới tuyệt vời
See Translation

3 thoughts on “Khó nhất là bỏ Thói Quen cũ và Gieo Thói Quen mới

  1. Khái quát hơn là:
    – Dễ nhất là bỏ thói quen tốt cũ
    và gieo thói quen xấu mới.
    – Khó nhất là bỏ thói quen xấu cũ
    và gieo thói quen tốt mới.

Comments are closed.