Khách cứ hài lòng thế này là vui rồi

1 1 1 1 1  
Khách cứ hài lòng thế này là vui rồi. Thời gian và khoảng cách chỉ là chuyện nhỏ
P/s: Tư vấn Sinh Trắc Vân tay để biết khả năng vuot trội và tính cách bẩm sinh của con….
Công nhận Phụ Huynh Lào Cai thât tuyệt vời
See Translation

2 thoughts on “Khách cứ hài lòng thế này là vui rồi

  1. Cô Duong Bao Anh ơi có kết quả của bạn Ngọc Ánh, Ngọc Linh chưa? Thuỳ Dương hôm đấy còn 1 ngón không lấy được.

Comments are closed.