Iem sợ iêm quên iem gui luôn cho các mế nhé

1 1 1 1 1  
Iem sợ iêm quên iem gui luôn cho các mế nhé …. Kuwu kuwu kiu kiu thơ đăng
See Translation

12 thoughts on “Iem sợ iêm quên iem gui luôn cho các mế nhé

  1. Hằng Gấu bà chịu thoi hì hì thế bà mí có đồng minh chớ 62 kg roi ha ha ha

Comments are closed.