Huynh đệ ơi chúng mình có hẹn ở Vân Sơn chủ nhật tuần này nhé ^^

1 1 1  
Huynh đệ ơi chúng mình có hẹn ở Vân Sơn chủ nhật tuần này nhé ^^
#Khoáchuyêntu
See Translation

7 thoughts on “Huynh đệ ơi chúng mình có hẹn ở Vân Sơn chủ nhật tuần này nhé ^^

Comments are closed.