Hồ Chí Minh đâu phải độc tài

Hồ Chí Minh đâu phải độc tài, độc tài chỉ như Kim Nhật Thành, Kim Jung Un thôi thì đã chẳng bị Lê Duẩn biến thành biểu tượng ngồi chơi xơi nước lúc cuối đời và các Di sản bị đám sau thay hết, tầm thường hoá và làm ngược hết. Chế độ VNDCCH Cụ sáng lập ra cũng không phải mô hình Liên Xô, Hiến pháp 1945 là Hiến pháp dân chủ mà Lê Duẩn sửa thành HP kiểu Liên Xô, đám lãnh đạo bây giờ cũng không dám phục hồi. Sợ bị thay chế độ thành dân chủ. Hồ Chí Minh nói chung và Hiến pháp 1946 nói riêng là nhịp cầu chính thống duy nhất bắc sang thể chế dân chủ, vậy mà những người mong muốn xây dựng chế độ dân chủ ở VN cũng cảm tính, a dua thi nhau bôi bẩn, chỉ vì thông điệp ấy dễ hiểu, giống như mùi bọ xít và mùi hổ báo để bầy đàn dễ nhận diện nhau, không cần phiên dịch, mang lại lợi ích quan hệ cụ thể và thiết thực trước mắt, nhất là với những người trong nước. Bọn Tây Tàu và học trò các loại của đám ấy thật hời hợt và thâm hiểm, chỉ nhìn tem nhãn, dập khuôn dễ dãi, không hiểu chiêu thức mượn xác thay hồn của văn hoá Việt mà Nguyễn Du và Hồ Chí Minh đã thể hiện nhuần nhuyễn. Để đánh giá đúng bản chất tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, cần phân biệt những gì Hồ Chí Minh MUỐN LÀM và những gì Cụ BUỘC PHẢI LÀM, những gì là HÌNH TƯỚNG NHẤT THỜI và những gì là THỰC CHÂT BỀN LÂU. Đa số Việt Kièu suy nghĩ trung thực, chân thành nghĩ vậy và do niềm đau có thực trong số phận, để tin là vậy. Nhưng nhiều người trong nước không có nỗi đau thù địch, chỉ a dua hoặc ma lanh nói theo ý người khác vì những toan tính không gắn gì với số phận của mình.Học giả Mỹ đã viết cuốn Hồ Chí Minh dày gần ngàn trang, mô tả và giải mã rất khách quan. Ở ta mà viết thế thì bị đánh hội đồng chí chết. Văn minh với mọi rợ khác nhau là thế!