Đây là phản ứng của các chuyên gia tài chính với cách định giá lưu manh của nhóm lợi ích Huỳnh Vĩnh Ái chộp giật trước khi rời ghế Thứ trưởng Bộ văn hoá

Đây là phản ứng của các chuyên gia tài chính với cách định giá lưu manh của nhóm lợi ích Huỳnh Vĩnh Ái chộp giật trước khi rời ghế Thứ trưởng Bộ văn hoá, xúc phạm mấy thế hệ nghệ sỹ điện ảnh, sỷ nhục nền văn hoá văn nghệ cách mạng của đảng 50 năm qua. Không chỉ thế, thằng Huỳnh Vĩnh Ái còn tái bôi bẩn người đã lôi nó từ trong Nam ra làm lưu manh văn hoá, khiến cho xã hội đã nguôi quên chuyện tiền nong người cũ, chờ mong người tử tế, nay lại thấy sôi lên.