Đây chỉ là giả định về một thể chế chỉ toàn trộm cướp lưu manh

Đây chỉ là giả định về một thể chế chỉ toàn trộm cướp lưu manh, không còn công lý. Thực tế xã hội này chưa đến mức để hai thằng lưu manh hạng bét là Huỳnh Vĩnh Ái và Vương Đức ăn vụng trước mặt cả BCT, TW và toàn xã hội thế đâu! Hãy cứ đợi đấy! Còn nói chi ly ra thì hai thằng Huỳnh Vĩnh Ái và Vương Đức chắc chắn đã được tạm ứng ăn đất trước rồi nên mới nhất nhất làm theo ý đồ của bọn buôn đất, đặt chúng lên đầu trí thức văn nghệ sỹ. Bọn cát sỏi thì bây giờ đang nghĩ chúng gửi đất trong Quỹ siêu tín dụng là Đảng và Chế độ, với niềm tin vững chắc rằng Đảng CSVN và chế độ này sẽ giữ cho chúng thứ tiền bẩn ấy. Riêng niềm tin đê tiện đó cũng đáng để các ngài tai to mặt lớn có tự trọng thấy mình bị xúc phạm như một bọn đồng mưu. Các vị hãy bớt vô cảm và hãy sáng suốt. Đây là việc không ra tiền nhưng chắc chắn không đụng hàng với kẻ ngang phân quyền lực nào và chắc chắn sẽ đem lại cho các vị thêm tình cảm tốt từ nhân dân và trí thức. Đó là Phúc đức, là quỹ tâm linh truyền đời, không tiền nào sánh được.