Cùng chăn trâu

1 1 1 1  
Cùng chăn trâu, đuổi bướm… Giờ mấy đứa cứ lần lượt lên ông bà nội ngoại hết cả…
Còn mình thì làm sao giờ ta?
See Translation

8 thoughts on “Cùng chăn trâu

Comments are closed.