Cool

Cool!!!
———
Thông tin từ FB anh Lương Thế Huy:
Nhiều bạn hỏi tòa Đài Loan phán quyết vậy thì có cưới nhau được chưa? Câu trả lời là “Cho tới khi nào chính phủ sửa đổi luật, trong thời hạn 2 năm như Tòa đã yêu cầu”, nhưng thực tế Bộ luật Dân sự của Đài Loan đã đang sửa rồi, đã thảo luận tới lần thứ ba, nên mình nghĩ sẽ rất nhanh thôi. Ngoài ra nhiều người nghi ngờ chính phủ dưới sức ép của bên phản đối cũng sẽ chần chừ cho hết 2 năm. Sau đây mình xin dịch tuyên bố vừa đăng tức thì từ Page của Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn:
“Kính thưa đồng bào, chính phủ chúng tôi không bao giờ là thắng hay thua.
Dù cho quan điểm của mỗi người chúng ta như thế nào về hôn nhân, thời điểm này là lúc tất cả chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mỗi người chúng ta.
Đây là quan điểm của Phủ Tổng thống về phán quyết của tòa án ngày hôm nay:
Thứ nhất, luật cần đảm bảo quyền tự do hôn nhân và bình đẳng của mọi người. Theo quy định của Hiến pháp, diễn giải của các thẩm phán mang tính bắt buộc ở cấp quốc gia và tất cả các cấp.
Thứ hai, cơ quan hành chính sẽ tuân thủ theo kết quả phán quyết ngày hôm nay cũng như ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, để đề ra chương trình pháp luật cụ thể trình lên Quốc hội xem xét. Việc xem xét thông qua ở kỳ lấy ý kiến tới là cấp bách.
Thứ ba, chúng tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng hãy thấu hiểu, tôn vinh và tôn trọng những người khác biệt về quan điểm với mình. Chúng tôi tin rằng thể chế dân chủ trưởng thành ở Đài Loan của chúng ta sẽ giải quyết được những khác biệt này.”