Con cái không phải là gánh nặng

Con cái không phải là gánh nặng, là mối lo lắng. Chúng là động lực, là khát vọng và là Người Thầy
See Translation

4 thoughts on “Con cái không phải là gánh nặng

  1. Tôi ủng hộ suy nghĩ tích cực này của bạn.
    Sự nỗ lực của bạn là niềm tự hào cho hàng triệu phụ nữ Bao Anh Duong

Comments are closed.