Cơm trứng đúc cá diêu hồng

1 1 1  
Cơm trứng đúc cá diêu hồng, hành hoa
Canh mùng tơi nấu cá
: cá hấp vs xả gừng , xong nhặt xương xào vs hành khô cho thơm, chia hai phần 1 phần cho vào trứng, 1 phần nấu canh. Đặc điểm cá diêu hồng là ít xương dăm nhiều thịt nên khi hấp cá xong nhặt xương nhanh lắm.
See Translation

One thought on “Cơm trứng đúc cá diêu hồng

Comments are closed.