Bữa Trưa của Zin Thúi

1 1  
Bữa Trưa của Zin Thúi!
Mẹ Bận là chả có cơm Cháo gì xớt! Tủ có gì lôi ra ăn nấy
See Translation

3 thoughts on “Bữa Trưa của Zin Thúi

  1. Em ơi em cho con ăn măng tây nướng hay nấu ! Ngon thía……… sao không bẻ ngắn cho cục cưng ăn có dễ hơn không!

Comments are closed.