“Ai cũng than vãn thiếu tiền

“Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng không thấy ai kêu thiếu trí khôn”
See Translation

7 thoughts on ““Ai cũng than vãn thiếu tiền

  1. Rất nhiều người không hề than thiếu tiền (trong đó có Bill Gates, giàu nhất thế giới, và nhiều người bình thường). Còn tôi đang thiếu trí khôn đây: Không biết ai ngu xuẩn có câu “ranh ngôn” VƠ ĐŨA CẢ NẮM này?

Comments are closed.