1  
—- HOẠT ĐỘNG GÂY QUĨ CLB TTNPT SEN TỊNH – TỊNH VIỆN VÂN SƠN ——-
– Sáng mai 6h(4/7) mình cần 4 bạn ( 2 nam 2 nữ ) giúp mình công việc bán quần áo Phật Tử để gây quĩ CLB
– Mục đích gây quĩ: Lợi tức thừa ra của việc bán quần áo sẽ đưa vào quĩ CLB và tổ chức các khoá tu sinh viên tại chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn
– Yêu Cầu:
+ Có xe máy
+ Các bạn trẻ nhanh nhẹn năng động
+ Yêu thích công việc tình nguyện
+ Trung thực và cẩn thận
– Cách thức đăng kí: họ tên , ngày tháng năm sinh, sđt
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
See Translation

9 thoughts on “

Comments are closed.